MANAGER ADS FACEBOOK Chức năng cho phép bạn chuyển quyền tài khoản quảng cáo facebook hoặc xóa tài khoản ads facebook.