AUTO KẾT BẠN FACEBOOK Với chức năng này bạn có thể kết bạn một lúc một sô lượng lớn mà không cần phải tốn công sức click từng người hỗ trợ nuôi nick facebook